Regresná terapia, bližšie informácie o nej a moje úvahy a poznámky k súvisiacim témam.

Regresná terapia

8.10.2022 Prenatálne obdobie, vzorce správania a Regresná terapia

  • príspevok k technike Regresnej terapie, vzorcom správania a vzťahu najranenejších období nášho života k našej súčasnosti.

22.12.2022 O potrebe formy alebo Regresná terapia v praxi

  • Regresná terapia a jej forma. Akú ma táto forma funkciu a ako do tohto procesu vstupuje terapeut.