Regresná terapia Košice

Regresná terapia Košice – Centrum Plameniak. Hlbinná terapeutická metóda podľa prístupu Patrika Balinta, vhodná na riešenie psychických, fyzických ale aj vzťahových problémov.

 

Čo je Regresná terapia?

Regresná terapia je hlbinnou terapeutickou metódou. Prebieha formou rozhovoru. Klient pri nej ostáva po celý čas pri vedomí, nevyužíva sa hypnóza a tak má klient celý priebeh terapie pod kontrolou.

Regresná Terapia

Ako funguje?

Terapia hľadá príčiny daného problému v minulosti, či už sú to jednotlivé zážitky alebo traumy. Asociatívnou metódou vybavovania si z pamäti hľadáme zdroje problému, následne si ich s klientom prechádzame a tak dochádza k abreaktívnej reakcii, t.j. opačnej reakcii aká bola prežitá pri vzniku traumy, bolesti alebo problému.

Počas terapie klienta terapeut nijako nenavádza k odpovediam, ani ho nemoralizuje. Klientovi nie sú podsúvané „správne“ odpovede pre riešenie jeho problému. Terapeut naopak vytvára priestor, v ktorom môže klient slobodne pracovať so svojím podvedomím a spracovávať a nachádzať odpovede k riešeniu svojich problémov.

Terapia funguje na princípe doplnenia informácii do vedomia klienta. Tieto informácie neboli v určitej chvíli zvedomené a preto chýbajú k úplnému pochopeniu udalosti. Počas sedenia klient znova prežíva určité udalosti, do ktorých postupne dopĺňa nezvedomené súvislosti.

Vo chvíli nájdenia zdroja problému alebo problémového vzorca správania dochádza k tzv. uvoľneniu problému, ktorý klient na začiatku terapeutického sedenia zadefinoval ako problém, ktorý chce riešiť.

Kde terapia pomáha?

Regresná terapia pracuje s fyzickými a psychickými ťažkosťami, ale aj s problémami vo vzťahoch, alebo fóbiami.

Ako prebieha terapeutické sedenie?

Na sedenie klient prichádza s problémom, ktorý chce riešiť. Počas terapie pohodlne sedí v kresle, má zatvorené oči. Sedenie trvá približne dve hodiny.

Terapia prebieha formou rozhovoru, ktorý ma vopred danú štruktúru. Bližšie informácie ako sa na terapiu objednať nájdete na tomto linku.

Koľko stretnutí je potrebných na vyriešenie problému?

Nakoľko je každý z nás iný, nie je možné zadefinovať počet sedení k vyriešeniu určitého problému. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že čím lepšie sme schopní svoj problém definovať, tým efektívnejšie vieme pracovať na jeho odstránení.

Pre koho je vhodná?

Terapia je vhodná pre všetkých dospelých klientov ktorí sú schopní verbálne komunikovať a majú ochotu riešiť problém s ktorým na stretnutie prichádzajú.

Regresná Terapia