Som terapeut Regresnej terapie.

V terapii spoločne s klientom hľadám najvhodnejšie a najefektívnejšie metódy a techniky na riešenie ním zadefinovaného problému.

Pre klienta vytváram bezpečný a diskrétny priestor, v ktorom môže slobodne hovoriť a precítiť to, s čím do terapie prichádza.

Ku klientovi pristupujem s rešpektom a s ohľadom na jeho individualitu a potreby.